en   ua   🔍

Короткі персональні дані

Клацніть для зміни або клацніть двічі для повернення Прізвище, ім’я, по-батькові: Шарапов Михайло Михайлович.
Дата народження: 20 січня 1971 року, м. Київ.
Робоча адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська 64, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, кафедра прикладної статистики.
Телефон (робочий): (+380-44) 521-35-35
E-mail: (офіційний) та
освіта посада наука викладання друковані роботи конференції підвищення кваліфікації

Перелік основних друкованих робіт

 1. Leonenko N.N. and Sharapov M.M., Reduction theorems and their application in case of statistical estimation of regression coefficients in long-memory time series, Доповіді Національної Академії Наук України, №6, 1998, ст. 32-36.
 2. М.М. Шарапов, Про робасне оцінювання коефіцієнтів регресії випадкових процесів із сингулярним спектром, Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, №2, 1998, ст. 138-147.
 3. М.М. Леоненко та М.М. Шарапов, Про швидкість збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії процесів із сингулярним спектром, Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, №3, 1998, ст. 60-70.
 4. Leonenko, M.M., Sharapov, M.M., Gaussian and non-gaussian limit distributions of estimates of the regression coefficients of a long-memory time series. Ukrainian Mathematical JournalThis link is disabled., 1999, 51(7), pp. 1044–1054 (Scopus)
 5. М.М.Шарапов, Е.Н.Молдавська, Про асимптотику дисперсії оцінки математичного сподівання випадкового процесу з сильною залежністю та нерегулярними спостереженнями, Вісник Київського університету, серія фіз-мат науки, випуск №2, 2000, ст. 136-140.
 6. N.N. Leonenko, M.M. Sharapov and A. El-Bassiouny, On the exactness of normal approximation of LSE of regression coefficient of long-memory random fields, Statistics and Probability Letters, № 48, 2000, pp.121-130. (Scopus)
 7. Шарапов М.М. Про оцінювання середнього випадкового процесу по нерегулярним спостереженням. Теорія ймовірностей та математична статистика, вип. 62, 2000, стор. 157-161.
 8. Leonenko N.N., V.V. Anh., M.M. Sharapov, Least square estimation of regression coefficient of singular random field observed on sphere. Mathematical Communications, vol. 6, № 1, 2001, pp.57-72.
 9. Шарапов М.М. До задачі про ханойські башти. У світі математики, (видавництво ТВіМС), т. 7, № 2, 2001, стор. 17-22.
 10. М.М. Шарапов, Комбінаторний розв’язок транспортної задачі, У світі математики, видавництво ТВіМС, №1, том 8, 2002, ст. 78-80.
 11. М.М. Шарапов, О.Є. Ольховик, Про оптимальні розв’язки транспортної задачі, Вісник Київського університету, серія фіз-мат науки, випуск №3, 2002, ст. 258-259.
 12. Шарапов М.М. Випадкові блукання на графах. У світі математики, (видавництво ТВіМС), т. 9, № 1, 2003, стор. 9-14
 13. Шарапов М.М., Галюк Н.А. Про побудову періодограми для випадкового процесу з неперервним часом. Вісник Київського університету, серія фіз-мат науки, випуск №2, 2003, ст. 220-223.
 14. Чорний Г., Шарапов М.М. До однієї задачі про підкидання монети. У світі математики, (видавництво ТВіМС), т. 9, № 2, 2003, стор. 22-28.
 15. М. Шарапов, В. Кузьменко, М. Ядренко. Національний стандарт України. Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT) ДСТУ ISO 8258-2001. Київ, Держспоживстандарт України, 2003.
 16. М. Шарапов, В. Кузьменко, М. Ядренко. Національний стандарт України. Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Послідовні плани вибіркового контролю (ISO 8422:1991, IDT) ДСТУ ISO 8422-2001. Київ, Держспоживстандарт України, 2003.
 17. Є.О. Лебедєв, М.В Пугачова, М.М. Шарапов. Статистичні розподіли в економетричних дослідженнях та алгоритми їх розрахунку, Статистика України, №2, 2004, стор.17-21.
 18. Шарапов М.М. Навчально-методичні матеріали: Одновимірний нормальний (гауссівський) розподіл, КНУ ім. Т. Шевченка, 2004.
 19. Шарапов М.М. Відшукання граничних значень стохастичних матриць та їх застосування. Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, №4, 2004, ст. 272-277.
 20. Є.О.Лебєдєв, О.А.Чечельницький, М.М.Шарапов, М.С.Братійчук Збірник задач з теорії ймовірностей, КНУ ім. Т. Шевченка, 2006.
 21. Шарапов М.М. Критерій існування граничного значення степенів стохастичних матриць. Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, №1, 2006, ст. 223-228.
 22. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Курс лекцій з теорії ймовірностей. – К.: Норіта-плюс, 2007. – 168 с.
 23. M.M. Sharapov, T.О. Galkovsky, O.М. Maksymets, On Laplace function values calculation, Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, № 1, 2007, ст. 201-204.
 24. Експоненційний (показниковий) розподіл. Навчальне видання. КНУ ім. Т. Шевченка, 2007.
 25. Губеладзе А.К., Шарапов М.М. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності. Частина І. - K.: Миг-пресс, 2007. - 160 c.
 26. Донченко В.С., Сидоров М.В.-С., Шарапов М.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. - К.: Академія, 2009. - 286 с.
 27. Шарапов М.М, Воловода О.В., Найдьон Ю.В., Морозов К.В. "Ймовірносний метод розв'язку одної перколяційної задачі", Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, № 2, 2009, ст. 159-162.
 28. Шарапов М.М. Розподіл найбільшого кута трикутника. У світі математики (видавництво ТВіМС), т. 15, № 3, 2009, стор. 11-13.
 29. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Вступ до теорії імовірнстей. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. - 151 с. [Гриф МОН України]
 30. Шарапов М.М. "Рекурентний розв'язок задачі Еддінгтона". Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, N 2, 2010, ст.180-183.
 31. Є.О. Лебєдєв, М.С. Братійчук, О.А. Чечельницький, М.М. Шарапов, І.В. Розора «Збірник задач з прикладної статистики», К. 2010. [Гриф МОН України]
 32. Губеладзе А.К., Шарапов М.М. Скінченнозначні стаціонарні випадкові послідовності. Частина ІІ. - K.: Миг-пресс, 2010. - 117 c.
 33. M.M.Sharapov, F. Navruzov, S. Doroshenko, K. Zhulidova. Probabilities obtaining under uncertainties. Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, N 2, 2011, ст.163-168.
 34. Шарапов М.М., Наврузов Ф., Нужна А., Протопоп Ю. Ймовірносні методи і технології Public Relations. Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, N 3, 2012, ст.265-268.
 35. Шарапов М.М. Пошук оптимальної стратегії встановлення відповідності між елементами дискретних множин. Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, N 2, 2014, ст.219-222.
 36. Шарапов М.М. Statistical correction of test results. Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, N 2, 2015, ст.199-202.
 37. Лебєдєв Є.О, Лівінська Г.В., Розора І.В., Шарапов М.М. «Математична статистика (навчальний посібник)», Київ, ВПЦ «Київський університет», 2016, 159 с.
 38. M.M. Sharapov, Lamzin O., Numbering of set partitions, Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, №4, 2016, ст. 133-137.
 39. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки. ДСТУ ISO/IEC 27032:2016 (ISO/IEC 27032:2012, IDT). Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018.
 40. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керування (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT). ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016. Київ, Держспоживстандарт України, 2018.
 41. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs) (ISO/IEC 27033-5:2013, IDT). ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016. Київ, Держспоживстандарт України, 2018.
 42. А. Анісімов, М. Шарапов М.М., І. Розора. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Генерування випадкових бітів. (ISO/IEC 18031:2011, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18031:2015. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018 (2019).
 43. А. Анісімов, О. Фаль, М. Шарапов. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 2. Асиметричні шифри. (ISO/IEC 18033-2:2006, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18033-2:2015. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2018 (2019).
 44. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття. (ISO/IEC 27034-1:2011; Corr 1:2014, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-1:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019.
 45. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації. (ISO/IEC 27034-2:2015, IDT). ДСТУ ISO/IEC 18034-2:2017. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2019.
 46. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М., Лівінська Г.В. Про одну систему з повторними викликами і ненадійним приладом. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. № 9. С. 24-30. doi 10.15407/dopovidi2020.09.024
 47. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Інформатика у сфері охорони здоров’я. Синтаксис подання вмісту систем класифікації у сфері охорони здоров’я. Мова розмітки класифікацій (ClaML). (ISO 13120:2019, IDT). ДСТУ ISO 13120:2020. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2022, 56 стор.
 48. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Цифрові підписи CAdES. Частина 1. Структурні блоки та базові підписи CAdES. (ETSI EN 319 122-1 V1.2.1(2021-10), IDT). ДСТУ ETSI EN 319 122-1:2021. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2022, 54 стор.
 49. M.M. Sharapov, To the question of trinomial functionals, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, №4, 2022, pp. 80-85. doi 10.17721/1812-5409.2022/4.10 (Scopus)
 50. I. Makushenko, I. Usar, H. Livinska, M. Sharapov, Optimal threshold strategies for retrial systems with queue, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 427, 2023, pp. 115-136, ISSN 0377-0427, doi 10.1016/j.cam.2023.115136 (Scopus)
 51. Eugene A Lebedev, Mykhailo M Sharapov, Optimization Problems for Retrial Queues with Unreliable Server. In: Modern Optimization Methods for Decision Making Under Risk and Uncertainty. First edition. / edited by Alexei A. Gaivoronski et al. – Boca Raton: CRC Press, 2023. pp. 360-371, ISBN 9781003260196, doi 9781003260196-16
 52. Шарапов М.М., Розора I.В., Лiвiнська Г.В., Пономарьов В.Д. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики. Електронний навчальний посібник. 2023. 326 c.
 53. Шарапов М.М. Національний стандарт України. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Мережа безпілотних літальних апаратів (МБпЛА).. Частина 3. Протоколи фізичного та канального рівнів для обміну даними керування (ISO/IEC 4005-3:2023, IDT) ДСТУ ISO/IEC 4005-3:2023. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2024, 105 стор.

Шарапов М.М. 2007-2024