en   ua   ru   🔍

Н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н о - д о в і д н и к о в і   м а т е р і а л иОскільки матеріал призначений лише для студентів факультету кібернетики,
то на всіх представлених файлах стоїть пароль виду 7sdfh595ghj4sd7q0g7fs776

Навчально-методично-довідникові матеріали

"Все, що ви хотіли знати про одновимірний нормальний (гауссівький) розподіл, але не зважувалися запитати "

представлені у 3 різних рівнях складності:

I'm too young to die...


DownLoad!

- це для тих, кого кидає у холодний піт при єдиному згадуванні про такі речі як ймовірність.

Hurt me gently...


DownLoad!

- це для тих, кого вже не кидає у холодний піт при згадуванні про ймовірність.

What in hell...


DownLoad!

- це для тих, хто навіть знає, що ж це таке - ймовірність...


Навчально-методично-довідникові матеріали

"Експоненційний (показниковий) розподіл від А до Ю smile.gif, 915 bytes "

представлені у 3 різних рівнях складності:

I'm too young to die...


DownLoad!

Hurt me gently...


DownLoad!

What in hell...


DownLoad!


Основні формули теорії ймовірностей

DownLoad!

Правила і поради
(оформлення доповідей, розв'язків задач і набору текстів)

DownLoad!Шарапов М.М. 2007-2019